سامانه آموزش مجازی دانشکده رفاه


دانشجويان محترم لطفاً قبل ورود به كلاس نرم افزارهاي مورد نياز خود را از منوي مركز دانلود، دريافت و نصب كنيد و سپس وارد كلاس شويد. در غير اينصورت با خطا مواجه خواهيد شد.
*** توجه ***
اساتید محترم و دانشجویان گرامی می توانند با استفاده از نرم افزارهای Desktop Screen Recorder کلاسهای خود را رکورد و مورد استفاده قرار دهند.
*** توجه ***
كيفيت اينترنت اساتيد بسيار مهم است و در صورت ضعيف يا ناپايدار بودن كيفيت آن باعث قطع و وصلي هاي مكرر صداي استاد در كلاس خواهد شد. براي كنترل كيفيت اينترنت خود از سايت http://speedtest.net وضعيت آن را بررسي نماييد دانشجويان محترم نيز براي بهره برداري مناسب از اين كلاسها حتماً‌ از كيفيت اينترنت خود اطمينان حاصل كنند.