سامانه آموزش مجازی دانشکده رفاه

بروز رسانی بخش فایلهای ضبط شده از اول اردیبهشت متوقف و دهم اردیبهشت از دسترس خارج خواهد شد. اساتید محترم و دانشجویان عزیز می توانند با استفاده از نرم افزارهای Desktop Screen Recorder کلاسهای خود را ضبط و مورد استفاده قرار دهند.