سامانه آموزش مجازی دانشکده رفاه

به دلیل انجام سرویس های لازم، ممکن است دسترسی به جلسات و کلاس ها امکان پذیر نباشد. در صورت نیاز به تشکیل جلسه یا کلاس لطفاً با واحد فناوری اطلاعات، هماهنگ فرمایید.